14 sierpnia „Odkrywamy Roztocze”!

Zapraszamy na wspólne, aktywne odkrywanie uroków Roztocza! Już 14 sierpnia br. zainaugurujemy tegoroczny Festiwal międzywojewódzkim rajdem „Odkrywamy Roztocze” z Lubaczowa do Tomaszowa Lubelskiego!

Trasa rajdu liczy 96 km i przebiega przez województwo podkarpackie i lubelskie po drogach publicznych, śródleśnych i śródpolnych o nawierzchni asfaltowej lub gruntowej, o niewielkich różnicach wzniesień.
Przebieg trasy:
START: Rynek Miejski w Lubaczowie >Młodów>Karolówka>Borowa Góra>Huta Kryształowa> Radruż ( przystanek nr 1)>Horyniec Zdrój (przystanek nr 2, posiłek)> Nowiny Horynieckie (przystanek nr 3)> Góra Brusno>Werchrata>Wola Wielka (granica województwa podkarpackiego)>Huta Lubycka> Kniazie (przystanek nr 4)> Bełżec> Bełżec Muzeum Pamięci (przystanek nr 5) >Podlesina>Maziły>Łosiniec> Kościół pw. św. Michała w Łosińcu (przystanek nr 6)> META: Park Miejski im. Augusta Krzyżanowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Uczestnicy będą mogli odkryć piękno roztoczańskiej przyrody, w szczególności unikatowe walory Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Roztocze” oraz poznać zabytki pogranicza województw: podkarpackiego i lubelskiego.
Wkrótce dostępny będzie regulamin rajdu.
Śledźcie nasz profil na FB, bo lada chwila ruszą również zapisy!