Trasa 1

Trasa 1: Stary Dzików- Lubaczów

Pierwsza trasa, którą Wam proponujemy, rozpoczyna się na rynku w Lubaczowie.  To łatwa trasa o dystansie 50,2 km, której przejazd zajmie Wam około 2 h 53 min.  Gwiazdą trasy jest cerkiew św. Dymitra w Starym Dzikowie, która „zagrała” w filmie „Katyń” Andrzeja Wajdy. W jej wnętrzu pozostały elementy scenografii, które można obejrzeć!

Informacje o trasie:

  • Stopień trudności: Łatwy
  • Dystans: 50,2 km
  • Czas trwania: 2 h 53 min
  • Średnia prędkość: 17,37 km/h
  • Przewyższenie: 52,5 m
  • Suma podejść: 194,78 m
  • Suma zejść: 194,78 m

 

Zachęcamy również do pobrania aplikacji Ziemia Lubaczowska, w której można znaleźć wszystkie trasy wraz z opisami atrakcji!

Lubaczów

Po wyruszeniu z Rynku, kierujemy się w stronę Oleszyc. Jadąc ul. Wyszyńskiego – po lewej stronie, obok Stadionu Miejskiego usytuowany jest Obelisk Jana Pawła II, który upamiętnienia  wizytę papieża Polaka w Lubaczowie. 3 czerwca 1991 roku Papież celebrował na błoniach lubaczowskich- tuż obok obelisku- Mszę św., w której uczestniczyło ok. 200 tys. wiernych, w tym prawie 15 tys. wiernych obrządku rzymskokatolickiego i 7 tys. greckokatolickiego z Ukrainy. Wizyta Ojca Świętego w Lubaczowie pozostaje najważniejszym wydarzeniem w dziejach miasta.

Borchów

Kierujemy się następnie w stronę Borchowa, wjeżdżając na polno-leśne tereny, charakterystyczne dla Ziemi Lubaczowskiej. Mijając rzekę Przerwę dojeżdżamy do wsi Borchów w gminie wiejskiej Lubaczów. Za nią, na pograniczu gminy Oleszyce, na Szlaku Architektury Drewnianej, znajduje się dawna drewniana cerkiew grekokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1781 roku. Obecnie to kościół rzymskokatolicki. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się nagrobki kamienne z warsztatów bruśnieńskich (XIX–XX w.).

Oleszyce

Dojeżdżamy do Oleszyc. Róg ul. 3-maja i Podwalnej mieści pozostałości żydowskiego cmentarza, na którym do dziś zachowało się około 300 nagrobków, spośród których najstarszy pochodzi z 1797 roku (według innych źródeł z lat 1763 – 1767). Inskrypcje zostały wyryte w języku hebrajskim. Typowymi motywami zdobniczymi są lwy, jelenie, ptaki, świeczniki, naczynia Lewitów.  Na zbiorowej mogile 115 Żydów rozstrzelanych przez Niemców znajduje się pamiątkowa tablica.

Fot. RiL- Kirkut w Oleszycach

Fot. RiL- Cerkiew w Oleszycach

 

Skręcając w prawo, przy ul. Zamkowej warto zatrzymać się na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Na wzgórzu dostępne dla odwiedzających są odsłonięcia pozostałości po XVIII-wiecznym dworze. Można je podziwiać m.in. z  tarasu widokowego ze szklanymi podłogami.  W szklanej gablocie została umieszczona makieta modelarska pałacu, wykonana w skali 1:200 z zachowaniem detali architektonicznych, a w obrębie obiektu pozostawiono istniejący układ zabytkowych drzew tworzących dawne partery kwiatowe.

Fot. RiL- Makieta dworu w Oleszycach

 

Fot.RiL- Oleszyce

Fot. RiL- Cerkiew w Starych Oleszycach

Zabiała

Z Oleszyc kierujemy się w stronę malowniczo położonej na skraju Lasów Sieniawskich wsi Zabiała. W pobliżu przebiega ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa „Na Laszce”. Nazwę dla ścieżki zaczerpnięto z określenia uroczyska, w którym jest ona położona. Obszar leży w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu- jednej z wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. W niewielkiej odległości od ścieżki przebiegała w czasie drugiej wojny światowej granica niemiecko-sowiecka. W jej pobliżu umiejscowiony jest swoisty świadek historii – sowieckie stanowisko strzeleckie (rodzaj bunkra), usytuowane obok drogi Wola Mołodycka – Cewków.

W leśnictwie Zabiała, ale również w kilkunastu innych miejscach udostępnionych dla turystów przez Nadleśnictwo Oleszyce, czekają specjalnie przygotowane leśne miejsca wypoczynkowe, ale też np. sala edukacyjna i Las Katyński w leśnictwie Kolonia czy ścieżka edukacyjna „Na Laszce”.

Stary Dzików

Kierujemy się w stronę Starego Dzikowa.  Według lokalnych podań, wieś swoją „egzotyczną” nazwę zawdzięcza swemu położeniu wśród lasów, w których żyło niegdyś wiele dzikich zwierząt.

W centrum miejscowości przy głównej drodze położona jest murowana grekokatolicka cerkiew św. Dymitra z 1904 roku.  Opuszczona i zdewastowana świątynia  na nowo „ożyła” w 2007 roku, kiedy to  reżyser Andrzej Wajda kręcił tam sceny do filmu „Katyń”. W budynku do dziś pozostała scenografia planu filmowego, którą można obejrzeć! Co ciekawe, w pamiętniku mjra Adama Solskiego, który odnaleziono w masowych grobach w Katyniu, Stary Dzików wspominany jest jako jeden z etapów na tragicznej drodze polskich oficerów w niewoli sowieckiej.

Fot.1,2 RiL- Cerkiew w Starym Dzikowie

Kierując się ulicą Cieszanowską w stronę Koziejówki,  miniemy  XIX-wieczny kirkut społeczności żydowskiej, dawniej zamieszkującej Stary Dzików. Jest na nim pochowany m.in. ojciec Isaaca Bashevisa Singera, laureata nagrody Nobla.

Fot.RiL- Synagoga w Starym Dzikowie

 

Ułazów

Dalej, jadąc lasem między Koziejówką a Ułazowem, znajduje się miejsce upamiętnienia pierwotnego pochówku generała Józef Kustronia, który zginął w czasie kampanii wrześniowej. Pamięć o generale jest na Ziemi Lubaczowskiej bardzo żywa- jego imię nosi Zespół Szkół w Lubaczowie oraz SP w Starych Oleszycach, szczep harcerski w Starym Dzikowie, koło kombatantów w Oleszycach, a także ulice w Oleszycach i Lubaczowie, a w Cieszanowie osiedle mieszkaniowe. Ciało generała ekshumowano do Nowego Sącza.

W Ułazowie uwagę zwraca Cerkiew św. Dymitra, dawna parafialna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona w 1843. We wnętrzu zachował się pięciorzędowy ikonostas z pierwszej połowy XIX wieku, niektóre ikony mogą być starsze. W pobliżu cerkwi znajduje się również XVIII-wieczna drewniana dzwonnica.

Fot.RiL- Cerkiew w Ułazowie

 

Następnie kierujemy się w stronę Futor w gminie Oleszyce, a stamtąd do Lubaczowa.